hetschriftvan.nl
  Lees mee of schrijf zelf!
Aanvragen abonnement

Met de aanvraag van een proefversie verplicht u zich nergens toe. We zetten een "proef-schrift" voor u op en sturen u informatie hoe u deze kunt gebruiken. Na een week nemen we contact op en kunt u beslissen of u er mee door wil gaan.

Geef a.u.b. uw naam op Voorbeeld
Uw naam Mw. M. Marinussen
Straat/huisnr Schoolstraat 12
Postcode/woonplaats 1234 AB GELEEN
Telefoonnr 046 400 00 00
Emailadres me@myself.com
Naam die het schrift moet krijgen Piet (op voorwaarde van beschikbaarheid)
Let op: uw bericht wordt handmatig verwerkt. Dit kan maximaal 1 werkdag in beslag nemen.

Kosten

De kosten bedragen € 15,00 per maand per 'schrift'. Het aantal personen dat vervolgens kan meelezen en meeschrijven is maximaal 50. Het abonnement loopt steeds voor drie maanden vooruit met een maand opzegtermijn.
hetschriftvan.nl is een product van class automatisering geleen